Directie en toezicht

Hoewel een project op basis van vertrouwen dient te
worden uitgevoerd kan directievoering en toezicht voor zowel
grotere als kleinere projecten noodzakelijk blijven. Hierbij kan men
denken aan toezicht op de kwaliteit en de planning en/of de
budgetbewaking en financiële afwikkeling. Daarnaast is de
communicatie met eventuele betrokkenen zoals bewoners,
bedrijven en gebruikers belangrijk.

Van Straalen Realisatie kan u in bovenstaande ondersteunen of
geheel ontzorgen.

Voor Tuin, Park en Landschap